lettergrootteA A

Nieuws

Vraag en antwoord over de sanering

dinsdag 3 juli 2018

Op 29 juni heeft de Minister besloten om saneringssteun toe te kennen zodat het financiële probleem van WSG definitief kan worden opgelost. Naar aanleiding van dit besluit zijn aan WSG en in...

Oplossing voor sanering WSG

vrijdag 29 juni 2018

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft een positief besluit genomen over de saneringsaanvraag die WSG in november 2017 heeft ingediend. Door dit besluit blijft het...

WSG publiceert jaarstukken 2017

woensdag 20 juni 2018

WSG heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2017 gepubliceerd. Het thema is ‘De volgende saneringsfase, wachten op besluitvorming’.

Huurhuis voor 5.000 mensen

dinsdag 15 mei 2018

Woningzoekenden die in 2017 via Klik voor Wonen een huurwoning accepteerden, stonden gemiddeld 4,5 jaar ingeschreven. Hun actieve zoektijd bedroeg gemiddeld een jaar. Dat staat in het...

Nog geen besluit over sanering WSG

maandag 9 april 2018

Al langere tijd is WSG bezig met het uitwerken van een definitieve oplossing voor de sanering van de financiële problemen. WSG heeft hiervoor afgelopen november een saneringsplan ingediend....

Stand van zaken sanering WSG

donderdag 22 februari 2018

WSG heeft in november een aanvullende subsidieaanvraag en saneringsplan ingediend. Het zogenaamde Puzzelmodel, waarbij acht regiocorporaties het bezit van WSG overnemen, heeft de voorkeur...

Nieuw e-mailadres huurdersvereniging

maandag 15 januari 2018

Huurdersvereniging Geertruidenberg heeft een nieuw e-mailadres. Het bestuur van de huurdersvereniging kunt u voortaan bereiken via hvgberg@gmail.com.

Geen Nefit ketels van het type Topline bij WSG-woningen

donderdag 11 januari 2018

CV-fabrikant Nefit heeft een veiligheidswaarschuwing uitgegeven voor cv-ketels van het type Nefit Topline, Topline Compact of Topline Aquapower. Bij onze woningen zijn geen ketels van het...

Nieuwe tarieven Warmtewet per 1 januari 2018

vrijdag 22 december 2017

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de maximumtarieven voor warmtelevering per 1 januari 2018 vastgesteld.

Huurders zijn positief over WSG, ondanks saneringsopgave

donderdag 23 november 2017

Op 23 november maakt Aedes de resultaten bekend van de jaarlijkse benchmark bij woningcorporaties. Met de benchmark kunnen corporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren over...