lettergrootteA A

Mijn woning ruilen

U bent op zoek naar een andere woning? Misschien is woningruil iets voor u. U ruilt dan van woning met een andere huurder. Degene met wie u wilt ruilen, hoeft niet persé een huurder van WSG te zijn.

Hoe werkt het?

U neemt zelf het initiatief om een passende kandidaat te zoeken. Wij hebben geen inschrijflijst om in aanmerking te komen voor woningruil. Bij woningruil gelden dezelfde criteria als bij de gebruikelijke woningtoewijzingen. De woning moet passend zijn qua inkomen, leeftijd en het aantal bewoners. U kunt bij de woonconsulenten van de afdeling Woondiensten navragen wat een passende kandidaat is voor uw woning.

Als u iemand gevonden heeft voor een woningruil vraagt u dit schriftelijk aan bij WSG. De aanvraag moet voorzien zijn van de gegevens die gebruikelijk zijn bij een reguliere verhuring:

  • een uittreksel van het bevolkingsregister waarop alle meeverhuizende gezinsleden staan;
  • een recente inkomensverklaring van de belastingdienst en recente jaaropgave(n) van alle meeverhuizende gezinsleden;
  • de meest recente salarisstrook van alle meeverhuizende gezinsleden;
  • een duidelijke kopie van het Nederlandse paspoort of van de Europese identiteitskaart van alle meeverhuizende gezinsleden. Dit identiteitsbewijs moet geldig zijn;
  • een verklaring van de huidige verhuurder over het betalings- en woongedrag.

WSG neemt de aanvraag in behandeling als geen sprake is van een betalingsachterstand en/of een overlastsituatie van een  van de aanvragers.

Wanneer wij akkoord zijn met uw aanvraag, bepaalt u zelf met de kandidaat-huurder een verhuisdatum. U levert vervolgens de schriftelijke beëindiging van de huurovereenkomst in bij WSG. Dan plannen wij meteen een eindopname in waarbij de opzichter in aanwezigheid van de oude en nieuwe huurder de toestand van de woning vastlegt. De nieuwe huurder krijgt de toewijzing van de woning. Als beide partijen akkoord gaan, kunnen de nieuwe huurovereenkomsten getekend worden. Pas na het ondertekenen van de huurovereenkomsten mag de woningruil plaatsvinden.

Goed om te weten

  • Bij beëindiging van een huurovereenkomst wordt de huurprijs van een woning verhoogd naar de streefhuur. De huurprijs voor een nieuwe huurder kan daarom hoger zijn dan uw huurprijs. De woonconsulent kan u informeren over de nieuwe huurprijs.
  • WSG is gebonden aan strikte regelgeving rondom de verhuring van woningen met een nettohuur onder de maximale huurgrens. Voor deze woningen komen alleen kandidaten in aanmerking met een gemaximeerd verzamelinkomen. Deze regel is ook van toepassing bij woningruil. De woonconsulent kan u hier nader over informeren.
  • Een aantal eengezinswoningen binnen het WSG-bezit is gelabeld als koopwoning. Dat betekent dat de huidige huurder de woning kan open en de woning anders wordt verkocht op het moment dat de huurovereenkomst wordt beëindigd. Wanneer een woning is gelabeld als koopwoning, is een gewone woningruil niet mogelijk. Soms gaat WSG akkoord met een zogenaamde driehoeksruil. De woonconsulent kan u hier nader over informeren.