lettergrootteA A

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting WSG:

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, diensten of levering van roerende zaken of combinaties daarvan die door Stichting WSG (opdrachtgever) op basis van een ondertekende offerte, overeenkomst of opdracht met de opdrachtnemer zijn overeengekomen en waarbij deze Algemene Voorwaarden van toepassing worden verklaard. Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden verwijzen wij naar artikel 2 van de Algemene voorwaarden betreffende ‘toepasselijkheid’.

Algemene voorwaarden Technische Dienst van Stichting WSG:

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen Stichting WSG (opdrachtgever) en opdrachtnemer in het kader van onderhoud en reparatieverzoeken, waarbij deze Algemene Voorwaarden van toepassing worden verklaard. Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden verwijzen wij naar artikel 2 van de Algemene Voorwaarden betreffende ‘toepasselijkheid’.

Algemene leveringsvoorwaarden Stichting WSG 2014 inzake warmtelevering:

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of warm tapwater tussen Stichting WSG en de verbruiker. Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden verwijzen wij naar artikel 2 van de Algemene Voorwaarden betreffende 'toepasselijkheid'.