lettergrootteA A

Ik wil huren

Bent u op zoek naar een woning? U bent van harte welkom bij WSG. Wij verhuren 3.875 woningen in een werkgebied van Steenbergen tot Tilburg. In de regio Geertruidenberg bestaat het huuraanbod uit een mix van eengezinswoningen, appartementen en boven- en benedenwoningen, bestemd voor mensen van verschillende leeftijden met diverse achtergronden. In de andere regio’s spitst het huuraanbod zich vooral toe op senioren en mensen met een zorgvraag.

Wij bieden onze huurwoningen aan via Klik voor Wonen, een regionaal samenwerkingsverband van negen corporaties in West-Brabant. U moet bij Klik voor Wonen ingeschreven zijn om op het woningaanbod te kunnen reageren. De inschrijvingskosten bedragen € 20,00. Jaarlijks kunt u uw inschrijving verlengen. De kosten voor verlenging bedragen € 10,00. Voor onze woningen in Loon op Zand, Kaatsheuvel en Dongen hoeft u zich niet bij Klik voor Wonen in te schrijven. Voor meer informatie belt u WSG 0162 - 51 41 50.
De huurwoningen boven € 710,-- bieden wij ook via onze eigen website aan en via Pararius.

Woonadvertentie

Ons nieuwe huuraanbod plaatsen wij iedere werkdag op de website van Klik voor Wonen. In de advertentie geven wij aan tot wanneer u kunt reageren. Het kan ook voorkomen dat wij geen nieuwe advertenties kunnen toevoegen, omdat er geen woningen beschikbaar zijn gekomen.

In de woonadvertentie staan gegevens zoals het adres, het woningtype, de huurprijs, het aantal slaapkamers en wanneer de woning ongeveer vrijkomt. Voor elke afzonderlijke woning is vermeld aan welke voorwaarden u moet voldoen om voor huur in aanmerking te komen. Het gaat dan vooral om de samenstelling van het huishouden (aantal personen) en de hoogte van het inkomen.

Heeft u belangstelling en voldoet u aan de voorwaarden, reageer dan via Klik voor Wonen. Wanneer er geen reactietermijn staat vermeld, geldt het principe: 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'.

Hoe verloopt de selectie?

Na het verstrijken van de advertentietijd selecteert het systeem de kandidaat die als eerste in aanmerking komt. Wie dat is, hangt af van de wijze waarop Klik voor Wonen de woning aanbiedt. Dit kan op twee manieren:

  • Inschrijfduur: diegene met de langste inschrijftijd, krijgt de woning als eerste aangeboden.
  • Eerste reageerder: de persoon die het eerste reageert, krijgt de woning aangeboden.

Bij ‘Doelgroep’ krijgt een bepaalde groep voorrang, zoals WMO-kandidaten, 55-plussers of grote gezinnen. Bij 'Bemiddeling' verhuren we de woning aan een bijzondere en urgente doelgroep.

Wanneer kan ik de woning bezichtigen?

Bent u de geselecteerde kandidaat, dan ontvangt u een e-mail met instructies van Klik voor Wonen. Laat binnen 24 uur weten of u de woning wilt bezichtigen. Als u niet of te laat reageert, vervalt de aanbieding en maakt de volgende kandidaat kans op de woning.

Pas na de bezichtiging geeft u door of u de woning wel of niet wilt huren. Weigeren van een woning heeft geen gevolgen voor uw inschrijving.
Bent u niet de geselecteerde kandidaat voor een woning, dan kunt u op ‘Mijn Klik voor Wonen’ bij ‘Mijn reacties’ het verloop van het aanbiedproces zien en nagaan of u nog kans maakt op de woning.

In sommige gevallen wordt u eerst uitgenodigd voor een gesprek, u ontvangt dan een e-mail met de betreffende afspraak. Tijdens het gesprek wordt gecontroleerd of alle gegevens in orde zijn. 

Controle van de gegevens

Als u de woning na bezichtiging accepteert, controleert WSG uw (inkomens)gegevens, of er geen schulden zijn en of u een verhuurdersverklaring moet overhandigen. Daarna wordt de woningaanbieding definitief en kunt u het huurcontract ondertekenen.

Let op: mocht u in deze fase de woning alsnog weigeren, dan zijn daaraan kosten verbonden.

Mag ik een woning weigeren?

Ja, dat mag. U bent niet verplicht de aangeboden woning te accepteren. Als u een woning weigert, heeft dat geen consequenties voor uw volgende keuze.

Bezwaar

Het kan voorkomen dat WSG naar uw mening niet correct heeft gehandeld. U bent bijvoorbeeld van mening dat een bepaalde woning aan u toegewezen had moeten worden. Neem dan contact op met WSG en vraag waarom u niet voor die woning in aanmerking bent gekomen. Bent u het met de uitleg niet eens en bent u van mening dat de regels niet juist zijn toegepast, dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de Regionale Geschillencommissie (RGC). Kijk voor meer informatie op de website van WSG.

Privacy

Als woningzoekende moet u nogal wat persoonlijke gegevens verstrekken. Met al deze informatie gaan wij vertrouwelijk en zorgvuldig om. De informatie gebruiken wij alleen voor woningtoewijzing en woningmarktoverzichten.