lettergrootteA A

Planmatig onderhoud

Ook in 2017 wordt er weer planmatig onderhoud aan de woningen uitgevoerd. In de bijlage vindt u een overzicht van de grootste projecten.
U ontvangt tijdig bericht wanneer er onderhoud aan uw woning wordt uitgevoerd.