lettergrootteA A

WOZ-beschikking

De huurder ontvangt voortaan een WOZ-beschikking

In februari versturen gemeenten het aanslagbiljet voor de onroerende zaakbelasting. Op dit aanslagbiljet staat onder andere de WOZ-waarde van de woning vermeld. WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken; het is de waarde van de woning. Omdat de WOZ-waarde een rol is gaan spelen bij het bepalen van de maximale huurprijs krijgen ook huurders vanaf februari 2016 een WOZ-beschikking van hun gemeente.

Wel een beschikking, geen aanslag

U hoeft niet te betalen, maar ontvangt alleen een WOZ-beschikking waarop de waarde van uw woning vermeld staat. WSG ontvangt dezelfde informatie van de gemeente. Als de maximale huurprijs door de invloed van de WOZ-waarde daalt en onder de huidige netto huurprijs uitkomt, wordt de huur automatisch door WSG bijgesteld.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde?

U huurt een woning en u vindt dat de WOZ-waarde te hoog is? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de gemeente. Hou hierbij wel rekening dat de netto huurprijs over het algemeen een stuk lager is dan de maximale huurprijs, waardoor bezwaar maken meestal geen gevolgen heeft voor de netto huurprijs. WSG kan een indicatie geven of bezwaar maken in uw geval zin heeft. U kunt ook een huurprijscheck doen op www.huurcommissie.nl.