lettergrootteA A

Huurders zijn positief over WSG, ondanks saneringsopgave

donderdag 23 november 2017

Op 23 november maakt Aedes de resultaten bekend van de jaarlijkse benchmark bij woningcorporaties. Met de benchmark kunnen corporaties hun prestaties meten, vergelijken en verbeteren over vijf prestatievelden. De resultaten van de metingen leiden per prestatieveld tot een klassering van A (kopgroep), B (middengroep) of C (staartgroep).

Dit jaar heeft WSG beperkt cijfers aangeleverd

Alle tijd en aandacht van onze financiële mensen gaat naar de voorbereidingen voor de volgende saneringsfase. Daarom zijn er voor de prestatievelden Bedrijfslasten, Duurzaamheid en Onderhoud & verbetering geen cijfers aangeleverd.
De cijfers voor de prestatievelden Huurdersoordeel en Beschikbaarheid & Betaalbaarheid hadden we al beschikbaar. In de benchmark doen we dus alleen mee met deze twee prestatievelden.

Het resultaat van de benchmark: WSG blijft in de CC-klasse

Onze rapportcijfers voor het Huurdersoordeel zijn opnieuw drie dikke zevens: nieuwe huurders: 7,6 (B), reparatieverzoeken: 7,3 (C) en vertrekkende huurders: 7,7 (B). Het onderdeel ‘reparatieverzoeken’ telt zwaarder mee in de weging en daarom wordt C het uiteindelijke oordeel over deze drie onderdelen.

Beschikbaarheid & Betaalbaarheid
Dit prestatieveld kent voor het eerst een klasse-indeling.
Het aantal betaalbare woningen is iets achteruit gegaan. Daarnaast is de verhouding huurprijs / maximaal toegestane huur: 74%. Voor beide onderdelen komen we daarmee in de C-klasse.
Bij het huisvesten van de doelgroep scoren we bovengemiddeld goed, wat resulteert in de A-klasse. WSG is over de drie onderdelen bezien ingedeeld in de C-klasse.

Bij de verhuur van woningen kijken we of het inkomen van de nieuwe huurder passend is bij de huur van de woning. Met de komst van de nieuwe Woningwet hebben we ons huurbeleid opnieuw geformuleerd waarbij handhaving van het aantal betaalbare woningen in de gemeente Geertruidenberg wordt geborgd. Met de gemeente Geertruidenberg hebben we hierover prestatieafspraken gemaakt.

De Aedes-benchmark is een landelijk onderzoek

De benchmark maakt prestaties van corporaties inzichtelijk. Zo weten corporaties waar ze staan ten opzichte van andere vergelijkbare corporaties. En gemeenten, huurders en andere relaties verkrijgen inzicht hoe corporaties hun middelen besteden.
303 corporaties hebben aan het onderzoek deelgenomen. Zij vertegenwoordigen 98 procent van alle huurwoningen bij corporaties.

De Aedes-benchmark bestaat uit vijf prestatievelden:

  • het huurdersoordeel (klanttevredenheid)
  • de bedrijfslasten
  • onderhoud & verbetering
  • beschikbaarheid en betaalbaarheid van woningen
  • duurzaamheid

Deze onderdelen geven op hoofdlijnen een totaalbeeld over het presteren van corporaties en de gehele sector. Komende jaren wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de prestatievelden.

Wilt u meer weten over de Aedes-benchmark? Ga dan naar www.aedes.nl/dossiers/benchmarken.

« terug naar nieuwsoverzicht