lettergrootteA A

Nieuwe tarieven Warmtewet per 1 januari 2018

vrijdag 22 december 2017

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de maximumtarieven voor warmtelevering per 1 januari 2018 vastgesteld.

De tarieven voor levering van warmte zijn te splitsen in een vast bedrag (het vastrecht) en in een variabel verbruik. 

De maximumprijs voor het vastrecht voor individueel bemeterde woningen stijgt van € 299,16 in 2017 naar € 309,52 in 2018. Het maximale tarief voor verbruik stijgt van € 22,69 naar € 24,05 per gigajoule.
Het meettarief bedraagt per 01-01-2018:  € 25,36.
Dit was in 2017: € 25,02.

De Warmtewet beschermt afnemers van warmte van collectieve installaties tegen te hoge tarieven. ACM stelt de warmtetarieven vast omdat consumenten en bedrijven met een collectieve installatie niet kunnen overstappen naar een andere warmteleverancier.

« terug naar nieuwsoverzicht