lettergrootteA A

Nog geen besluit over sanering WSG

maandag 9 april 2018

Al langere tijd is WSG bezig met het uitwerken van een definitieve oplossing voor de sanering van de financiële problemen. WSG heeft hiervoor afgelopen november een saneringsplan ingediend. Dit saneringsplan gaat er van uit dat acht regiocorporaties het bezit van WSG overnemen. Na de overdracht van het eigendom wordt WSG opgeheven. 

De overheid heeft meer tijd nodig voor besluitvorming

Volgens de laatste planning zou er in april duidelijkheid komen over het vervolg van de sanering. Helaas komt er deze maand geen duidelijkheid. Het besluitvormingstraject over de sanering vergt meer tijd dan gedacht. We verwachten nu dat de overheid in juli een saneringsbesluit kan nemen.

Voorlopig blijft WSG het aanspreekpunt voor haar huurders

We houden er rekening mee dat WSG nog geheel 2018 operationeel is. Onze organisatie houden we op orde om zo een goede dienstverlening te garanderen.

« terug naar nieuwsoverzicht