lettergrootteA A

WSG publiceert jaarstukken 2017

woensdag 20 juni 2018

WSG heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2017 gepubliceerd. Het thema is ‘De volgende saneringsfase, wachten op besluitvorming’.

Het financiële resultaat

WSG sluit het jaar 2017 af met een positief eindresultaat van € 9,1 miljoen. Dit resultaat komt vooral door een hogere marktwaarde van het bezit in verband met gestegen prijzen van het onroerend goed op de markt.

Het bedrijfsresultaat blijft echter negatief door de financiële problemen van WSG. De kern hiervan is de forse overfinanciering. Van de huurinkomsten ging in 2017  95 procent op aan rente en aflossingen op de leningen. Om de woningen toch te kunnen beheren en onderhouden, ontvangt WSG saneringssteun van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw). Dat geld wordt opgebracht door alle corporaties in Nederland. Deze saneringssteun is toegezegd tot 1 juli 2018.

WSG wacht op een saneringsbesluit

Het jaar 2017 stond in het teken van voorbereidingen voor een definitieve oplossing voor de financiële problemen van WSG. Afgelopen november heeft WSG bij het Ministerie een saneringsplan ingediend. De voorkeursoplossing uit dit saneringsplan gaat er van uit dat acht regiocorporaties het bezit met leningen van WSG overnemen. Met de overdracht van het eigendom houdt WSG dan op te bestaan.

Het complexe dossier van WSG vraagt een zorgvuldige besluitvorming. Daar is meer tijd voor nodig dan aanvankelijk gedacht. We verwachten nu dat de Minister in juli een saneringsbesluit kan nemen.

« terug naar nieuwsoverzicht