lettergrootteA A

Onderhoud

Wij vinden het belangrijk dat u prettig woont in een goed onderhouden woning. Daarom voeren wij regelmatig onderhoud uit aan uw woning. Wij onderscheiden drie soorten onderhoud.

  • Dagelijks onderhoud: reparatieverzoeken en storingen die op korte termijn opgelost moeten worden. U dient een reparatieverzoek in en wij zorgen ervoor dat de reparatie wordt uitgevoerd.
  • Mutatieonderhoud: onderhoudswerkzaamheden die wij uitvoeren zodra een woning vrijkomt na huuropzegging. Hieronder vallen zowel kleine reparaties als grote renovaties.
  • Planmatig onderhoud: grote werkzaamheden die wij periodiek en altijd bij meerdere woning tegelijk, meestal per straat of woonblok. U kunt hierbij denken aan buitenschilderwerk, herstel van voegwerk of onderhoud van uw cv-ketel.

Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV)

Zelf Aangebrachte Voorzieningen zijn zaken die u als huurder zelf heeft aangepast, aangebracht of verwijderd, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een eigen keuken of badkamer. Voor een ZAV moet u altijd schriftelijk toestemming te vragen aan WSG. Dit kan per post of via ons contactformulier

Eigen dienst, aannemers en installateurs

WSG beschikt over een eigen hersteldienst. Deze hersteldienst zetten wij in op kleine en middelgrote herstelwerkzaamheden, al dan niet in samenwerking met andere partijen. WSG werkt al jaren met een groep vaste aannemers, installateurs en leveranciers. Zij weten precies wat WSG van hen verwacht en hierdoor worden zaken goed en volledig afgewerkt.

Reparatieverzoek

Via onderstaand formulier kunt u uw reparatieverzoek direct aan ons doorgeven. Zodra wij uw melding hebben ontvangen, ontvangt u een ontvangstbevestiging en nemen wij uw verzoek in behandeling. Voor spoedeisende reparatieverzoeken (ook na sluitingstijd) kunt u ons telefonisch bereiken via telefoonnummer 0162 - 51 41 50.

Wie betaalt welke kosten?

WSG betaalt het meeste onderhoud aan uw woning. Voor kleine reparaties in uw woning bent u zelf verantwoordelijk. U moet dan denken aan het bijvullen van uw cv-ketel of het bijhouden van het binnenschilderwerk. Laat u kleine reparaties die onder uw verantwoordelijkheid vallen door ons uitvoeren, dan berekenen wij deze kosten aan u door. En heeft u zelf veranderingen aangebracht in uw woning, dan is het belangrijk dat u deze zelf onderhoudt. Ben u zeer onzorgvuldig geweest en is daardoor schade ontstaan, dan zijn de reparatiekosten ook voor uw rekening.

In het Onderhoudsboekje kunt u precies nalezen welke werkzaamheden wij betalen en welke kosten voor uw rekening zijn.

download onderhoudsbrochure... (pdf - 1142 kB)
alt tekst

De reparatie heeft betrekking op

Onderhoud aan hang- en sluitwerk dient u zelf uit te (laten) voeren. Schilder- en behangwerk in de woning valt onder uw eigen verantwoordelijkheid.

Glasschade kunt u indien u via de huur betaalt voor glasverzekering rechtstreeks melden bij “de Glaslijn” telefoonnummer 0800-0207207.

Het vervangen van sleutels en cilinders anders dan bij reparatie wordt doorberekend aan de huurder.

Het onderhouden van tuin, bestratingen en afrasteringen dient door de huurders zelf te gebeuren.

Bij gaslucht direct de gaskraan sluiten en bellen met WSG!

Wanneer er een stop springt zit er hoogstwaarschijnlijk kortsluiting in een eigen apparaat. Wij adviseren u alle stekkers uit te trekken, de groep weer in te schakelen en één voor één de stekkers weer in de stopcontacten te steken. Wanneer de stop dan opnieuw springt weet u welk apparaat de storing heeft veroorzaakt. Blijft de storing aanwezig, neemt u dan telefonisch contact op met WSG.

Verstoppingen bij laagbouwwoningen (alles behalve appartementen) dienen bewoners zelf te laten verhelpen. Gebruik in géén geval chemische middelen omdat dit blijvende schade aan de leidingen kan veroorzaken.

Verstoppingen bij appartementen worden wel verholpen door WSG omdat deze vaak in de gemeenschappelijke leidingen voorkomen.

Heeft u geen warmte of warm water? Controleer eerst of de waterdruk van de cv-installatie nog hoog genoeg is (tussen 1,0 en 2,0 bar). Indien dit niet het geval is dient u de installatie bij te vullen. Wanneer een door ons gestuurde cv-monteur constateert dat de druk onvoldoende is, worden de kosten (mogelijk) doorberekend!

Heeft u een combi-ketel en geen warm water? Controleer eerst of de waterdruk van de cv-installatie nog hoog genoeg is (tussen 1,0 en 2,0 bar). Indien dit niet het geval is dient u de installatie bij te vullen. Wanneer een door ons gestuurde cv-monteur constateert dat de druk onvoldoende is, worden de kosten (mogelijk) doorberekend!

Heeft u een boiler die u huurt van BSI/MSI en geen warm water? Neem contact op met deze firma, telefoonnummer 0900-3344000.

Heeft u een ernstige waterlekkage (na de meter), neem dan telefonisch contact op met WSG. Voor lekkages vóór de meter of problemen met de hoofdkraan kunt u contact opnemen met Brabant Water, telefoonnummer 073-6838000.