lettergrootteA A

Domotica

"In eigen omgeving oud worden" is voor WSG een belangrijk uitgangspunt.

Met de toepassing van domotica (huisautomatisering) levert WSG een belangrijke bijdrage aan een betere kwaliteit van wonen en leven. Een duurzame aanpak kan zorgen voor de daarvoor noodzakelijke verbeteringen. Door het domoticapakket samen te stellen op basis van de wensen van de bewoners en door goede voorlichting is een kwalitatief betere woonomgeving mogelijk. Met extra energiebesparings- maatregelen wordt het milieu ontzien en worden kosten bespaard. De lagere kosten maken het pakket rendabel.
Dat de toepassing van domotica niet alleen energiebesparing tot gevolg heeft door o.a. slim schakelen van de verlichting en koppelen van een warmtekrachtinstallatie, blijkt ook uit het gebruikersgemak van de bedieningen van de diverse installaties, zoals zorgsystemen, intercom en overige installaties.

Natuurlijk is er ook gedacht aan veiligheid met bijvoorbeeld videodeurbewaking en automatische brandmeldinstallatie.