lettergrootteA A

Zo doen we dat

WSG heeft sinds eind jaren negentig wonen en zorg als speerpunt van beleid. In goede samenwerking met tal van zorgpartijen heeft dit geleid tot bijzonder fraaie nieuwbouwprojecten.

WSG is trots op de woonzorgcomplexen die, samen met onze woonzorgpartners, gerealiseerd zijn. Bijzondere voorzieningen die zijn gebouwd voor en worden gebruikt door mensen met een zorgvraag. Die zorgvraag kan variëren en is heel breed. Een paar voorbeelden: verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, maar ook zorg voor Huntingtonpatiënten. Kortom, een zeer divers aanbod.

Bij het tabblad Woonzorgprojecten ziet u een overzichtskaart van Noord-Brabant met tal van woonzorgcomplexen die door WSG zijn gerealiseerd. 

Wilt u meer informatie over hoe u in aanmerking komt voor een woning binnen een woonzorgcomplex? Neem dan contact op met de betreffende zorginstelling.