lettergrootteA A

Klachten en geschillen

WSG spant zich steeds in om haar huurders een hoge kwaliteit van woon- en leefgenot te bieden. Toch kunnen zich soms situaties voordoen, waarin een individuele huurder niet geheel tevreden is over de geboden dienstverlening. Als de huurder er niet in slaagt in goed overleg met de werkorganisatie en directie de klacht op te lossen, kan hij of zij een klacht indienen bij de Regionale Geschillencommissie (RGC).

Wie kunnen bij de commissie een klacht indienen?

Iedere huurder van een woning van WSG kan een klacht indienen. Ook kan iedere woningzoekende, die als zodanig door WSG is erkend, een klacht indienen.

Wanneer is er sprake van een klacht?

Er is sprake van een klacht als u ontevreden bent over een dienstverlening of voorziening die onder verantwoordelijkheid valt van WSG. De RGC kan pas tot behandeling van een klacht overgaan, nadat de volgende stappen zijn doorlopen:

  1. U heeft in overleg met de werkorganisatie van WSG geprobeerd tot een bevredigende oplossing te komen. Wanneer dat niet mogelijk is gebleken kunt u uw klacht bij WSG indienen ter attentie van de directie.
  2. U heeft uw klacht ingediend bij de directie van WSG. Binnen 2 weken wordt getracht alsnog tot een goede oplossing te komen.


Mocht u dan nog niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht door de werkorganisatie en directie van WSG, dan dient u uw klacht in bij de RGC.

Indienen van een klacht

Een klacht kan alleen digitaal worden ingediend via de website van de Regionale Geschillencommissie. Op de website kunt u meer informatie lezen over de commissie.